Boomgroei in 2015

Nieuwe Boommeting in 2015

Inmiddels is de boom in 2015 opnieuw opgemeten en ook voorzien van een hoogtemeting. De omtrek van de bakspiekereik neemt nu bijna niet meer toe (0,3cm per jaar). We beschikken nu ook over een nauwkeuriger hoogtemeting (24.6 meter).

Omtrekgroeisnelheid

De omtrek van deze boom werd meerdere malen gemeten:

Jaar Omtrek @1,3 m Meting Omtrekgroeisnelheid
1994 4,10 m Bomenstichting
1998 ~4,25 m Jeroen Philippona 4 cm/jaar
2015 ~4,30 m Jeroen Philippona 0,3 cm/jaar

De in de tabel weergegeven groeisnelheid geeft slechts een indicatie over de gemiddelde jaarlijkse toename van de omtrek sinds de laatste meting. Elke meting kan op een licht verschillende hoogte en op een verschillend moment tijdens het jaar uitgevoerd zijn.

Hoogte

De hoogte van deze boom werd meerdere malen gemeten:

Jaar Hoogte Meting Meetmethode
1998-10 ~22 m Jeroen Philippona Meting adhv. een stok in de hand of neuskruis (bekijk hier de Pdf over het meten van bomen)
2015-05-24 24,60 m Jeroen Philippona Laser met sinusmethode (bijvoorbeeld de Nikon Forestry 550 laser ranger)

Elke meting kan met een verschillende nauwkeurigheid uitgevoerd zijn.

47022